ชุมชน

ค้นหา

Cryptocurrency to add ปักหมุด
0 โหวต 57 ข้อคิดเห็น
Annual Histogram ปักหมุด
16 โหวต 18 ข้อคิดเห็น
Customizable grouping of accounts ปักหมุด วางแผนแล้ว
28 โหวต 15 ข้อคิดเห็น
Budget for a category with sub-categories ปักหมุด
23 โหวต 14 ข้อคิดเห็น
Printing all reports to PDF ปักหมุด
7 โหวต 11 ข้อคิดเห็น
Editing Transactions in Bulk ปักหมุด
19 โหวต 10 ข้อคิดเห็น
Allow saving filter criteria for future use ปักหมุด
17 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Automatic payments for credit cards ปักหมุด
13 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Periodical changes to assets and liabilities ปักหมุด
6 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Investment accounts/investment functionalities
8 โหวต 8 ข้อคิดเห็น
Use multiple forms of payment in one transaction ปักหมุด
19 โหวต 8 ข้อคิดเห็น
Repeat Transactions on [first/last] [Friday/Weekday] of the month etc. ปักหมุด
9 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
More levels of subcategories ปักหมุด
18 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
Total expenses for each day in iOS/Android/Windows ปักหมุด
7 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
Improvement of date selection in reports
3 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Debt screen for personal loans ปักหมุด
12 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Several User profiles from the same Bank for Online Banking ปักหมุด
7 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Installments ปักหมุด
9 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Add a Payment Account icon next to every transaction ปักหมุด
7 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Transactions/Planned Transactions reports - edit transaction ปักหมุด
15 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Better liability tracking ปักหมุด
15 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
New Cash Flow Chart
2 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
The transaction details screen can be broader
5 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Planned transactions on the Balance tab
3 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Sorting categories alphabetically
3 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Exporting split transactions - each category separately
2 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Associative memory input in "Description"
1 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Scanning Receipts/QR-codes ปักหมุด
8 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Attach pictures to planned transactions ปักหมุด
5 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Transaction view in Projected Balance report
3 โหวต 3 ข้อคิดเห็น