ชุมชน

ค้นหา

Cloud Backup without Additional Subscription
8 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Budget for a single month every year ปักหมุด
11 โหวต 3 ข้อคิดเห็น
Associative memory input in "Description"
1 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
“Year-to-date” (Customizable) Budget Period
1 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Repeat Transactions on [first/last] [Friday/Weekday] of the month etc. ปักหมุด
9 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
Debt screen for personal loans ปักหมุด
12 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
More levels of subcategories ปักหมุด
18 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
Total expenses for each day in iOS/Android/Windows ปักหมุด
7 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
Several User profiles from the same Bank for Online Banking ปักหมุด
7 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Split transactions of a mixed type (income and expense, etc) ปักหมุด
7 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
SIRI API ปักหมุด
10 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Automatic payments for credit cards ปักหมุด
13 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Saving with or without goals ปักหมุด เสร็จสมบูรณ์
6 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
Budget for a category with sub-categories ปักหมุด
23 โหวต 14 ข้อคิดเห็น
Keep exchange rate for previous transactions ปักหมุด
11 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
Use multiple forms of payment in one transaction ปักหมุด
19 โหวต 8 ข้อคิดเห็น
Printing all reports to PDF ปักหมุด
7 โหวต 11 ข้อคิดเห็น
Web version ปักหมุด วางแผนแล้ว
10 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
Attached image compression ปักหมุด เสร็จสมบูรณ์
4 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Scanning Receipts/QR-codes ปักหมุด
8 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Customizable grouping of accounts ปักหมุด วางแผนแล้ว
28 โหวต 15 ข้อคิดเห็น
Attach pictures to planned transactions ปักหมุด
5 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Installments ปักหมุด
9 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Add a Payment Account icon next to every transaction ปักหมุด
7 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Periodical changes to assets and liabilities ปักหมุด
6 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Transactions/Planned Transactions reports - edit transaction ปักหมุด
15 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Cryptocurrency to add ปักหมุด
0 โหวต 57 ข้อคิดเห็น
Disable time, only save date when exporting (optional) ปักหมุด
4 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
FORUM RULES ปักหมุด ตอบแล้ว
2 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Better liability tracking ปักหมุด
15 โหวต 6 ข้อคิดเห็น